รับผลิตโล่รางวัล ถ้วยรางวัล (Trophy) ทุกชนิด สินค้าชั้นนำของประเทศทย นำเข้าและจำหน่ายโล่รางวัล ถ้วยรางวัลมีให้เลือกหลากหลายขนิด หลากหลายรูปแบบ

โล่รางวัล

โล่รางวัล ของเรามีทั้ง โล่ไม้ โล่อะคริลิค โล่คริสตัล รับผลิตตามแบบ ใช้เครื่องยิงเลเซอร์ในการตัดทรง สามารถทำข้อความ ทำลวดลายได้ สวยงาม คงทน คมชัด หรือ เครื่องยิง UV สีสดใส งานด่วนพร้อมใช้ มีสินค้าสำเร็จรูป ให้เลือกมากมาย โล่รางวัลคุณภาพดี โล่รางวัลราคาถูก สวยงาม คงทน สวยแบบไม่ซ้ำใคร

สินค้าโล่รางวัลทั้งหมด

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8000

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8001

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8002

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8006

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8012

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8013

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8014

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8018

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8022

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8023

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8033

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8034

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8035

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8036

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8043

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8047

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8053

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8063

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8066

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8067

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8068

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8070

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8071

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8072

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8073

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8090

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8091

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8093

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8094

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8095

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8109

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8110

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8111

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8113

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8122

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8123

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8125

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8136

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8144

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8150

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8157

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8160

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8162

โล่คริสตัล

โล่คริสคัล HYB-8168

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8170

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8171

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8172

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8173

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8174

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8185

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8186

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8187

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8188

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8189

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8192

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8193

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8194

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8195

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8196

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8197

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8198

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8199

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8200

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8201

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-8202

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9001

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9002

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9003

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9004

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9005

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9007

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9008

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9009

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9010

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9014

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9018

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9019

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9020

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9021

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9022

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9023

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9024

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9025

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9026

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9027

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9028

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9030

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9034

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9035

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9036

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9040

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9041

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9042

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9050

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9051

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9052

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9053

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9054

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9055

โล่คริสตัล

โล่รางวัล HYB-9056

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9057

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9058

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9059

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9060

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9063

โล่คริสตัล

โล่รางวัล HYB-9064

โล่คริสตัล

โล่คริสตัลHYB-9065

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9066

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9067

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9068

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9069

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9073

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9074

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9075

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9076

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9077

โล่คริสตัล

โล่คริสตัลHYB-9078

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9079

โล่คริสตัล

โล่รางวัล HYB-9084

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9085

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9089

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9090

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9094

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9095

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9096

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9097

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9098

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9099

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9100

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9101

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9103

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9104

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9105

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9106

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9107

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9108

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9109

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9110

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9111

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9112

โล่คริสตัล

โล่คริสตัลHYB-9113

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9114

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9125

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9126

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9127

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9128

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9129

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9130

โล่คริสตัล

โล่คริสตัลHYB-9131

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9141

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9142

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9143

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9144

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9145

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9146

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9147

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9153

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9154

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9155

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9156

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9157

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9158

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9159

โล่คริสตัล

โล่คริสตัล HYB-9160

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-303P

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-307

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-309S

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-331

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1011

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1012

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1013

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1014

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1015

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1016

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1017

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1021

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1024

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1025

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-100

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-110

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-111

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-112

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-113

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-114

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-200

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-300

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-400

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-500

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-600

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-700

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-800

โล่อะคริลิคสั่งผลิต

โล่อะคริลิคสั่งผลิต HYB-900

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1026

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1027

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1029

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1030

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1031

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1032

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1033

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1034

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1035

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1036

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1061

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1061N

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1075

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1083

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1089

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1090

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1091

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1092

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1093

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1097

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1098

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-1099

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-3025

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-3031

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-3063

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-3068

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-3070

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-I-311

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HHYB-I311G

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-I323G

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-I323S

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-I331G

โล่อะคริลิคสำเร็จรูป

โล่อะคริลิค HYB-I332G

รับผลิต-มีแบบงานให้เลือก ทั้งโล่รางวัล โล่ที่ละลึก ต่าง ๆ สามารถนำ LOGO มาผลิตและออกแบบประกอบลงไปในโล่ที่ลูกค้าต้องการ สามารถใส่ข้อความต่าง ๆ และผลิตตามรูปแบบและรูปทรงที่ลูกค้าต้องการ แค่เพียง 1 ชิ้น ทางร้านเราก็รับผลิต ผลงานของทางร้านจะผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม รูปแบบสวยไม่เหมือนใคร

“งานทุกชิ้นท่านจะได้เห็นแบบก่อนการผลิตจริง เพื่อความแน่ใจก่อนการผลิตจริง”  ไม่ต้องเสี่ยงกับงานฝีมือที่ท่านได้เห็นหลังจากงานเสร็จสิ้น

   @hybridtrophy  065-250-5246 

รับผลิตโล่รางวัล ถ้วยรางวัล (Trophy) ทุกชนิด สินค้าชั้นนำของประเทศทย นำเข้าและจำหน่ายโล่รางวัล ถ้วยรางวัลมีให้เลือกหลากหลายขนิด หลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของงาน ตามความต้องการ รวมถึงทางเรายังรับผลิตเบอร์นักวิ่ง (BIB) รับผลิตเสื้อกีฬาคุณภาพสูง คุณภาพดี ราดาถูก ขายปลีก ซื้อจำนวนปลีก ในราคาส่ง ราคาโรงงาน

วิธีการวัดขนาดโล่รางวัล ถ้วยรางวัล (Trophy)

  • ความกว้างของโล่รางวัล = วัดจากจุดกว้างสุดของโล่ถึงอีกฝั่ง หน่วย ซม.
  • ความสูงของโล่รางวัล = วัดจากบนสุดของโล่ไม่ถึงฐานโล่ หน่วย ซม.
  • น้ำหนักของโล่รางวัล = ชั่งน้ำหนักจริงโล่รวมฐานหน่วยวัดเป็นกรัม

บริษัท ไฮบริด สปอร์ต จำกัด ( Hybrid Trophy )

100 ซอย พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
แขวง คลองบางบอน เขต บางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
0 1055 63013 68 4
โทร. 065-250-5246

Phone-icon
line-icon
facebook-icon
Email-icon
ระยะเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
 หรือติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
แผนที่ตั้งบริษัท [ไฮบริด สปอร์ต จำกัด]