เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้อง โล่รางวัล ถ้วยรางวัล?

โล่รางวัล หรือ ถ้วยรางวัล ปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ โล่รางวัล หรือ ถ้วยรางวัลใช้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่คู่ควรและเหมาะสม โล่รางวัล หรือ ถ้วยรางวัล เป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าทางใจ เป็นสิ่งที่มีค่าคู่ควรแก่ความสำเร็จของบุคคลนั้นๆ หรือองค์กรต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าทางจิตใจมากกว่าเงินทอง เพราะคือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน ผู้ที่ได้รับโล่รางวัล ถ้วยรางวัลจะมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ บุคคลหรือองค์กรเหล่านั้นจะนึกถึงความสำเร็จของตัวเองเมื่อเห็นโล่รางวัล ถ้วยรางวัลนั้นๆ

โล่รางวัล หรือ ถ้วยรางวัลนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย เพื่อให้เข้ากับพิธีต่างๆ โล่รางวัล ถ้วยรางวัลจะแตกต่างกันออกไป เพื่อความทันสมัย ความเหมาะสม ความสวยงามในแต่ละงาน มีทั้งโล่รางวัลอะคริลิค โล่รางวัลคริสตัล ถ้วยรางวัลโลหะ ถ้วยรางวัลพลาสติก ถ้วยราวัลซิลเวอร์ เป็นต้น นอกจากจะสวยงามและทันสมัยแล้วผู้ที่ได้รับโล่รางวัล หรือ ถ้วยรางวัลยังรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากอีกด้วย

ถ้วยรางวัล

ปัจจุบันโล่รางวัล หรือ ถ้วยรางวัล เป็นที่นิยมสำหรับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ รวมไปถึงโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อมอบให้แด่บุคคลสำคัญที่คู่ควร สำหรับรางวัลต่างๆ โล่รางวัลหรือถ้วยรางวัลจึงเป็นสิ่งที่แทนคำพูดได้เป็นอย่างดี และยังอยู่ไว้เป็นเครื่องแสดงคุณค่าตลอดกาล โล่รางวัล หรือ ถ้วยรางวัล สามารถผลิตได้หลากหลายวัสดุ โล่รางวัลจะมีทั้งวัสดุอะคริลิค ที่จะสามารถสั่งผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ มีน้ำหนักที่เบา โล่รางวัลคริสตัลจะมีน้ำหนักกว่าโล่อะคริลิค เหมาะกับใช้ในงานมอบรางวัลหรือประกาศรางวัลต่างๆเช่นกัน ถ้วยรางวัลจะนิยมใช้วัสดุเป็นโลหะเป็นหลัก เนื่องจากมีน้ำหนักและคงทนกว่าถ้วยรางวัลพลาสติก ดังนั้นการมอบโล่รางวัล หรือ ถ้วยรางวัลจึงเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมาก่อนจะมาเป็นถ้วยรางวัล

ถ้วยรางวัลเริ่มต้นจากสมัยกรีกโบราณที่มีการมอบรางวัลให้กับความสำเร็จในการออกรบแล้วได้ชัยชนะ โดยในสมัยนั้นจะมอบเป็นช่อพวงใบมะกอกให้แทนถ้วยรางวัล จนเรื่อยมาถึงยุคโรมันที่ให้เงินและทำอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงชัยชนะ การสร้างเป็นอนุสาวรีย์ต้องใช้พื้นที่ ใช้กำลังคนในการก่อสร้างมาก ภายหลังจึงได้พัฒนามาเป็นถ้วยรางวัลเพื่อให้สามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงการแสดงออกถึงชัยชนะในคราวนั้นๆ