รับผลิตโล่รางวัล ถ้วยรางวัล (Trophy) ทุกชนิด สินค้าชั้นนำของประเทศทย นำเข้าและจำหน่ายโล่รางวัล ถ้วยรางวัลมีให้เลือกหลากหลายขนิด หลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของงาน ตามความต้องการ รวมถึงทางเรายังรับผลิตเบอร์นักวิ่ง (BIB) รับผลิตเสื้อกีฬาคุณภาพสูง คุณภาพดี ราดาถูก ขายปลีก ซื้อจำนวนปลีก ในราคาส่ง ราคาโรงงาน

ถ้วยรางวัล

รับผลิต ถ้วยรางวัล โล่รางวัล (Trophy) ทุกชนิด สินค้าชั้นนำของประเทศไทย นำเข้าและจำหน่ายโล่รางวัล ถ้วยรางวัล มีให้เลือกหลากหลายขนิด หลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของงาน ตามความต้องการ รวมถึงทางเรายังรับผลิตเบอร์นักวิ่ง (BIB) รับผลิตเสื้อกีฬาคุณภาพสูง คุณภาพดี ราดาถูก ขายปลีก ซื้อจำนวนปลีก ในราคาส่ง ราคาโรงงาน

สินค้าถ้วยรางวัลทั้งหมด

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6000

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6001

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6002

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6003

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6005

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6006

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6007

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6008

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6011

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยรางวัล HYB-6012

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6013

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6024

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6025

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์HYB-6027

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6028

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6029

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6030

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6031

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6032

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6033

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6034

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6036

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6037

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6038

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6040

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6041

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6042

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6043

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6044

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6046

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6047

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6048

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6049

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6050

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6051

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6052

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6053

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6054

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6055

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยรางวัล HYB-6056

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6057

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6058

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6059

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6060

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6061

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6062

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6063

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6064

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6065

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6066

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6067

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6068

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6069

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6070

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6071

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6072

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6073

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6074

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6075

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6076

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6077

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6078

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6079

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6080

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6081

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6082

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6083

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6084

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6085

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6086

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6087

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6088

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6089

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6090

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6091

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6092

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6094

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6095

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6096

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6097

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6098

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6099

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6104

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6105

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-6106

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-D20

ถ้วยซิลเวอร์

ถ้วยซิลเวอร์ HYB-D29

ถ้วยรางวัล โล่รางวัล Trophy Award ไม่เพียงแค่มอบให้กับการแข่งขันกีฬาเท่านั้น หลากหลายครั้งที่เราๆ มอบให้เป็นการแสดงออกถึงความสำเร็จด้านอื่นๆ เช่น งานกษียณ งานเกรียติยศ งานประกวดแข่งขัน และ อีกมากมายหลากหลายงาน ปัจจุบันหากคุณนึกถึงถ้วยรางวัล โล่รางวัล Trophy Award ต่างๆคุณสามารถหาได้จากเรา Hybrid Trophy เราเป็นเจ้าเดียวที่ตอบทุกโจทย์ของคุณได้ครบครันที่สุด มาที่เราที่เดียวจบได้ทุกอย่าง สนใจติดต่อ www.hybridtrophy.com Facebook : Hybrid Trophy จำหน่ายผลิตถ้วยรางวัล โล่รางวัล Trophy Award

   @hybridtrophy  065-250-5246 

โล่รางวัล ถ้วยรางวัล Hybrid Trophy

มีการขนส่งสินค้า โล่รางวัล ถ้วยรางวัล ราคาถูก ส่งสินค้าตรงเวลานัดหมาย และผลงานที่ถูกต้อง ถูกใจ

ตามที่ต้องการ เราพร้อมดูแล และบริการ เพื่อพร้อมใช้งาน
ให้ทันในวันงานกิจกรรม หรือวันสำคัญของคุณ

   @hybridtrophy  065-250-5246 

การวัดขนาดถ้วยรางวัล: กว้าง,สูง,น้ำหนัก

วิธีการวัดขนาดโล่รางวัล ถ้วยรางวัล (Trophy)

  • ความกว้างของถ้วยรางวัล = วัดจากปลายหูถ้วยถึงปลายหูถ้วยหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร
  • ความสูงของถ้วยรางวัล = วัดจากปากถ้วยรางวัลถึงฐานถ้วยหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร
  • น้ำหนักของถ้วยรางวัล = ชั่งน้ำหนักจริงถ้วยรวมฐานหน่วยวัดเป็นกรัม

บริษัท ไฮบริด สปอร์ต จำกัด ( Hybrid Trophy )

100 ซอย พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
แขวง คลองบางบอน เขต บางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
0 1055 63013 68 4
โทร. 065-250-5246

Phone-icon
line-icon
facebook-icon
Email-icon
ระยะเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
 หรือติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
แผนที่ตั้งบริษัท [ไฮบริด สปอร์ต จำกัด]