ขอราคาง่าย-ๆ-ได้ใน-4-ขั้นตอน

ขั้นตอนการสั่งผลิตถ้วยรางวัล โล่รางวัล

 • เลือกรูปแบบ ลักษณะของถ้วยและโล่รางวัล ที่ต้องการ หรือ ออกแบบถ้วยรางวัล,โล่รางวัลด้วยต้นเอง
                  
 • เตรียมข้อมูล เช่น ข้อความ , โลโก้ , ลายเซ็นต์ , วันที่จัดเตรียมงานควรแจ้งล้วงหน้าก่อนสั่งทำ 30-90 วัน
                  
 • ทางร้านออกแบบใบเสนอราคา ลูกค้ามัดจำสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ
                  
 • ตรวจแบบ Art Work ความถูกต้องของข้อความ รายชื่อ ลายเซ็น ฯ
                  
 • ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือในวันที่รับสินค้า
ช่องทางการชำระเงิน

โทร. 065-250-5246

ระยะเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.

@Hybridtrophy

ระยะเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.

Hybridtrophy

ระยะเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.

hybrid1@hybridsport.com

ระยะเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.

qr-hybrid-trophy1

ลูกค้าสามารถสแกน QR Code

เพื่อแจ้งชำระเงินกับเราผ่านช่องทาง Line